Program

3. Kongres SES, 16.3.2019, Hotel Saffron Bratislava, Slovenská republika.

8:00 – 8:45
Registrácia

8:45 – 9:00
Otvorenie kongresu

9:00 – 10:30
Pokročilé techniky pri reendodontickom ošetrení
Dr. Sergiu Nicola

10:30 – 11:00
Prestávka

11:00 – 12:00
Foto – video dokumentácia pomocou mikroskopu
Dr. Sergiu Nicola

12:00 – 12:15
Q&A

12:15 – 13:15
Obed

13:15 – 14:45
Techniky odstraňovania zalomených koreňových nástrojov a koreňových nadstavieb
Dr. Daniel Ott

14:45 -15:30
Deti a betón – Klinická prax s MTA
Dr. Katarína Cyprichová

15:30 – 16:00
Prestávka

16:00 – 16:45
Resorbtívne procesy v endodoncii
Dr. Martin Okuliar

16:45 – 17:30
TFRK (Terauchi File Retrieval Kit) – Keď separovaný koreňový nástroj nemá šancu
Dr. Pavol Podolský

17:30 – 17:45
Diskusia, ukončenie kongresu